Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – Chợ Lách giám sát về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực truy xuất nguồn gốc giống cây trồng trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Posted date: 03/06/2020 | Writter: Mộng Ni

Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, ngày 20 tháng 5 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – Chợ Lách giám sát đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực truy xuất nguồn gốc giống cây trồng trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – Chợ Lách; đại diện: Sở Khoa học và Công nghệ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện huyện Chợ Lách. Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại 02 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại xã Long Thới và xã Hòa Nghĩa.

Đoàn khảo sát tại cơ sở cây giống Sáu Oanh xã Long Thới, huyện Chợ Lách (ảnh: Mộng Ni)

Công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc giống cây trồng trên địa bàn huyện Chợ Lách: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng giai đoạn 2018-2020; hỗ trợ xây dựng mới 12 vườn cây đầu dòng; bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận chuyên môn đáp ứng yêu cầu sản xuất cây giống cho 650 học viên; cập nhật, biên soạn và cấp miễn phí 08 quy trình sản xuất cây giống cho hộ dân; xây dựng bản biểu mẫu và hỗ trợ hướng dẫn hộ sản xuất tự công bố tiêu chuẩn cây giống theo quy định; xây dựng mô hình và cấp giấy xác nhận cho 17 cơ sở sản xuất cây giống đáp ứng đủ điều kiện. Tiến hành 02 đợt kiểm tra nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng theo quy định. Phối hợp với Viettel tổ chức hội thảo về tem truy xuất nguồn gốc và thử nghiệm cấp tem truy xuất nguồn gốc cho các hợp tác xã, nhằm nâng cao chất lượng cây giống theo những quy trình quản lý để hướng đến truy xuất nguồn gốc chất lượng cây giống địa phương và để bảo vệ uy tín, chống hàng giả, kém chất lượng; vận động tuyên truyền và hỗ trợ nhiều cơ sở gắn mã code truy xuất nguồn gốc trên từng tem nhãn cây trồng.

Việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân về hồ sơ, thủ tục cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng; ghi nhãn giống cây trồng: Trên địa bàn huyện Chợ Lách có 44 cây đầu dòng và 90 vườn cây đầu dòng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Để quản lý tốt công tác giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành và kiện toàn các Quyết định về tiêu chí cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng. Trên cơ sở quy định trình tự thủ tục cấp giấy Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chuyên môn của huyện đã thường xuyên cập nhật thông tin về cây trồng có năng suất, chất lượng để hỗ trợ đăng ký cây đầu dòng và xây dựng vườn cây đầu dòng. Huyện cử cán bộ trực tiếp khảo sát vẽ sơ đồ vườn cây, hoàn thiện hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Chợ Lách (ảnh: Mộng Ni)

Trình tự, thủ tục cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng quy định tại Điều 9 của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Phần lớn các sơ sở sản xuất kinh doanh lớn được hướng dẫn và thực hiện về nhãn giống cây trồng, một số cơ sở gắn thêm mã code truy xuất nguồn gốc chống hàng giả.

Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ và cây đầu dòng: Từ khi triển khai Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện bình tuyển và công nhận 16 cây đầu dòng, 28 vườn cây đầu dòng và công nhận 1.902 cây dừa mẹ cho 10 hộ trồng dừa đã thu được tổng số tiền là 75 triệu đồng, trong đó: 63,75 triệu đồng (85%) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giữ lại nhằm chi phục vụ công tác thẩm định, mua sắm vật liệu phục vụ công tác thẩm định và cải cách tiền lương; còn lại 11,25 triệu đồng (15%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách có sự quan tâm, đề ra nhiều giải pháp để quản lý giống cây trồng. Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng dần đi vào nền nếp, ổn định đã góp phần giữ được thương hiệu cây giống Chợ Lách. Ngành nông nghiệp có thể truy xuất nguồn gốc khoảng 40% đối với giống cây ăn trái và 10% đối với giống cây dừa là một sự nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, thực trạng giống cây trồng không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến, phần nào đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thương hiệu cây giống Chợ Lách. Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng gặp một số khó khăn do người dân chưa tự giác thực hiện các quy định của pháp luật, mặt khác do văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách chưa thống nhất một số quan điểm trong triển khai thực hiện.

Để hoạt động sản xuất và kinh doanh giống cây trồng bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả kinh tế cao và phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 cây giống Bến Tre khi xuất vườn phải có gắn tem tuy xuất nguồn gốc, bên cạnh những giải pháp mà ngành nông nghiệp đã đề ra, Đoàn giám sát đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người sản xuất và kinh doanh cây giống thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc giống cây trồng để tiếp cận được xu hướng của thị trường và làm tăng giá trị thương mại của cây giống.

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống về thủ tục khi có yêu cầu liên quan đến hợp đồng kinh doanh; hỗ trợ thủ tục cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; hướng dẫn, hỗ trợ đăng thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cần có kịch bản toàn diện ứng phó với xâm nhập mặn nói chung và ảnh hưởng của xâm nhập mặn đối với sản xuất cây giống nói riêng./.