Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 01/06/2020 | Writter: Mộng Ni

Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 07/12 thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc (nguồn: baodongkhoi.vn)

Tại buổi làm việc, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động 7 tháng cuối năm 2020; các khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực Ban được phân công phụ trách và các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ; những vấn đề đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về các hoạt động chủ yếu của Ban 05 tháng đầu năm 2020: Tham dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Tổ chức giám sát, khảo sát 03 nội dung chuyên đề về công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình triển khai việc mua sắm tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố; khảo sát về tình hình quản lý ngân sách cấp xã ở một số xã, phường, thị trấn. Tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, lĩnh vực phát triển công nghiệp. Có ý kiến thẩm tra các nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Chương trình những tháng còn lại của năm 2020, Ban sẽ tham gia những hoạt động phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện các nội dung giám sát theo chương trình đã đề ra.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đã có nhiều ý kiến thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách như xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quản lý thu, chi ngân sách cấp xã ở một số địa phương chưa nghiêm; quản lý tài nguyên môi trường ở một số nơi chưa được quan tâm; một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện; công tác quản lý nhà nước ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế...

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên của Ban cần sắp xếp công việc chuyên môn tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi sát việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ban kinh tế - ngân sách thảo luận về giải pháp để khôi phục phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ sau hạn, mặn và dịch Covid-19; quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; giải pháp đầu tư công hiệu quả. Ngoài ra, Ban có thể chọn thêm những vấn đề bức xúc khác để thảo luận và chất vấn tại kỳ họp./.

Similar news