Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm về công tác thi hành án dân sự năm 2018

Posted date: 20/09/2018 | Writter: Kim Sum

Đại diện Chi cục THADS huyện Giồng Trôm báo cáo công tác THADS (ảnh: Kim Sum)

Ngày 19/9/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm về công tác thi hành án dân sự năm 2018.

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham dự của các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh và đại diện các cơ quan như Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Giồng Trôm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Kết quả thi hành án dân sự năm 2018, về việc, tổng số thụ lý là 2974 việc, đã giải quyết xong 1805 việc, đình chỉ 26 việc, đạt tỷ lệ 71% (tính từ 01/10/2017 đến 30/8/2018).

Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 114.129.558.930 đồng, đã giải quyết xong  29.026.502.592 đồng, đình chỉ 7.637.511.377 đồng, đạt tỷ lệ 41,84%.

Ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát (ảnh: Kim Sum)

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải giải quyết là 1911 việc, đã giải quyết được 1511 việc, thu được số tiền là 5.610.690.856 đồng.

Số việc, số tiền án theo đơn yêu cầu trên 01 năm nhưng chưa thi hành xong có 340 việc, số tiền là 30.369.489.010 đồng; đã thi hành được 1.951.818.321 đồng, số còn phải thi hành là 28.417.670.780 đồng. Nguyên nhân chưa thi hành được do tài sản hộ gia đình, tài sản chung vợ chồng, tài sản thế chấp ngân hàng; Tài sản kê biên bán đấu giá không có người mua....

Cơ quan Thi hành án dân sự huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn đối với 5 việc, tương ứng với số tiền 13.525.900 đồng.

Tính đến tháng 8/2018 tổng số án người phải thi hành án có tài sản là tài sản chung là 10 vụ 16 việc, với số tiền là 2.624.880.338 đồng, đã thi hành xong số tiền 141.500.000 đồng, số còn phải thi hành 16 việc với số tiền 2.533.380.338  đồng.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự được chú trọng, tăng cường. Nhất là sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với các cơ quan chuyên môn như: Viện Kiểm sát, Công an, phòng Tài nguyên và Môi trường,...

Khó khăn trong công tác thi hành án là do đương sự (chủ yếu là người phải thi hành án) trong một số việc án có thái độ chống đối, né tránh không phối hợp với công chức thực thi nhiệm vụ, ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao, không tự nguyện, cố tình trì hoản, tẩu tán tài sản, trốn tránh việc thi hành án , khiếu nại, tố cáo sai sự thật.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Văn Mười-Trưởng đoàn giám sát nhận định:  Nhìn chung kết quả thi hành án của Chi cục THADS huyện thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn trường hợp chậm thi hành án; chậm xác minh điều kiện thi hành án; ban hành quyết định thi hành án không đúng với nội dung đơn yêu cầu thi hành án và bản án; tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của Chấp hành viên chưa cao, còn nặng nề công tác giáo dục thuyết phục đối với những người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án...Đề nghị đơn vị khắc phục những hạn chế đã nêu, nâng cao tỷ lệ thi hành án trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Kim Sum