Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát VKSND tỉnh Bến Tre về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2018

Posted date: 04/09/2018 | Writter: Kim Sum

Toàn cảnh buổi làm việc tại VKSND tỉnh (ảnh: Kim Sum)

Ngày 31/8/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với VKSND tỉnh về kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2018.

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên Ban Pháp chế tham dự. Đoàn đã nghe báo cáo và trao đổi ý kiến với Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kết quả kiểm sát công tác xét xử các loại án của Tòa án; kết quả kiểm sát công tác thi hành án dân sự; kết quả kiểm sát công tác khởi tố, điều tra án hình sự, bắt tạm giam, thi hành án hình sự; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị.

Qua giám sát, kết quả kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Thụ lý kiểm sát 1.140 tin (mới 961), đã giải quyết 901 tin, đạt 79,04% (cùng kỳ 83,08%), trong đó, khởi tố 427 tin, chiếm 47,4% (cùng kỳ 45,5%); không khởi tố 426 tin (có 08 tin chuyển xử lý hành chính) và tạm đình chỉ 48 tin; đang giải quyết 239 tin.

Qua kiểm sát, còn trường hợp Công an xã chậm chuyển hồ sơ tin báo cho Cơ quan điều tra, quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu giám định không ghi ngày trả lời kết quả,…

Công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự: Án thụ lý kiểm sát điều tra 622 vụ/ 637 bị can (mới 533 vụ/ 556 bị can), đã giải quyết 425 vụ/449 bị can, trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 337 vụ/434 bị can; đình chỉ 07 vụ/ 05 bị can; tạm đình chỉ 81 vụ/10 bị can; đang giải quyết 197 vụ/188 bị can. Viện kiểm sát thụ lý 364 vụ/ 472 bị can (mới 337 vụ/ 434 bị can), đã giải quyết 348 vụ/ 451 bị can (đạt 95,6%), trong đó truy tố 345 vụ/ 448 bị can, đạt 99,1% (cùng kỳ 99,5%); đình chỉ miễn TNHS theo quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS 01 vụ/01 bị can và tạm đình chỉ 02 vụ/ 02 bị can; đang giải quyết 16 vụ/21 bị can. Qua kiểm sát, cơ quan điều tra còn có những vi phạm như chậm gửi quyết định khởi tố vụ án và tài liệu kèm theo cho Viện kiểm sát, thu thập chứng cứ không đầy đủ,…

Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: Kiểm sát thụ lý xét xử sơ thẩm 366 vụ/ 476 bị cáo (mới 345 vụ/ 448 bị cáo), đã giải quyết 309 vụ/404 bị cáo, trong đó xét xử 307 vụ/ 402 bị cáo, đạt 99,4% (cùng kỳ 85,9%); đình chỉ 02 vụ/ 02 bị cáo (miễn trách nhiệm hình sự 01 vụ/ 01 bị cáo, bị hại rút yêu cầu 01 vụ/ 01 bị cáo); đang giải quyết 57 vụ/72 bị cáo. Kiểm sát thụ lý xét xử phúc thẩm 81 vụ/ 99 bị cáo (mới); đã giải quyết 68 vụ/83 bị cáo, trong đó đình chỉ 04 vụ/ 04 bị cáo; xét xử 64 vụ/ 79 bị cáo, đạt 94,1% (cùng kỳ 93,4%); đang giải quyết 13 vụ/ 16 bị cáo. Qua kiểm sát nhận thấy còn những trường hợp vi phạm như gửi trễ các văn bản tố tụng, áp dụng không đúng pháp luật, vi phạm về triệu tập người tham gia tố tụng, …

Đại diện VKSND tỉnh báo cáo công tác kiểm sát năm 2018 (ảnh: Kim Sum)

Kiểm sát thi hành án hình sự: đã tiến hành kiểm sát 05 bị án tử hình (có hiệu lực 04, mới xét xử sơ thẩm 01); ân giảm xuống chung thân 01; hiện còn tạm giam 04 bị án; tù chung thân 02 bị án (mới), đã thi hành; tù có thời hạn 313 bị án (mới 295), đã thi hành 295 bị án, chưa thi hành 18 bị án. Án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế 330 bị án (mới 113); chấp hành xong 110 bị án; phạm tội mới 03 bị án; chết 01 bị án; miễn chấp hành 01 bị án; hiện còn đang chấp hành 215 bị án. Kiểm sát việc thi hành án treo tại 107 UBND xã, phường; 03 lượt tại Cơ quan Thi hành án hình sự; 02 lượt tại Trại giam Châu Bình.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động:  Đối với các vụ việc dân sự, HNGĐ, án sơ thẩm kiểm sát giải quyết 5.094 vụ/7.204 vụ Tòa án thụ lý, đạt 70,7% (cùng kỳ 75,1%) và 636 việc/ 707 việc Tòa thụ lý, đạt 90% (cùng kỳ 88,1%); án phúc thẩm giải quyết 341 vụ/ 410 vụ Tòa thụ lý, đạt 83,2% (cùng kỳ 86,6%) và 02 việc/02 việc, trong đó xét xử 302 vụ. Đối với án hành chính, KDTM, lao động: án sơ thẩm giải quyết 77 vụ/ 116 vụ Tòa thụ lý, đạt 66,4% (cùng kỳ 52,5%); án phúc thẩm giải quyết 23 vụ/ 24 vụ, đạt 95,8% (cùng kỳ 100%), có 01 vụ hủy án (giảm 01 vụ so với cùng kỳ). Qua kiểm sát, Tòa án vẫn còn những vi phạm về xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ xác định không đúng quan hệ tranh chấp, …

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Tổng số thi hành là 18.166 việc/ 1.052.689.315.776 đồng, đã giải quyết 10.048 việc/230.525.350.257 đồng, đạt 55,3% về số việc, cùng kỳ 60,6% (trong đó thi hành xong 9.716 việc/ 183.374.867.632 đồng). Chưa thi hành 8.118 việc/ 822.163.965.519 đồng; trong đó số đang thi hành 4.869 việc/525.273.969.838 đồng. Qua kiểm sát cơ quan thi hành án vẫn còn trường hợp chậm xác minh, xác minh lại điều kiện thi hành án, chậm thanh toán tiền thi hành án, …

Kết luận tại buổi làm việc với đơn vị, ông Lê Văn Mười-Trưởng đoàn giám sát đánh giá chung: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2018, công tác kiểm sát đã giúp các cơ quan tư pháp khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trưởng đoàn đã kiến nghị VKSND tỉnh quan tâm hơn trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, nhất là công tác thi hành án đối với tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình và công tác kiểm sát xét xử các loại án./.

Tin, ảnh: Kim Sum