News

Ba Tri: Họp thông qua báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 05 của Hội đồng nhân dân huyện

Posted date: 28/06/2017| Writter: Long Hà
Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức họp Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện để thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 05 của Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung công tác 6 tháng đầu năm 2017

Posted date: 27/06/2017| Writter: Nguyễn Lâm
Năm 2017 được xác định là năm hành động của chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre cùng phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương. Xuất phát từ mục tiêu đó, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và triển khai thực hiện từng tháng trong năm.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI

Posted date: 27/06/2017| Writter: Kim Gọn
Ngày 20 và ngày 22 tháng 6 năm 2017, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI tại 04 điểm: xã Định Thủy, xã Cẩm Sơn, xã Tân Trung và xã An Thạnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại giám sát Tòa án nhân dân huyện

Posted date: 27/06/2017| Writter: Thiện
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2017, sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, ông Trần Văn Phục, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Đoàn giám sát công tác giải quyết các loại án 6 tháng đầu năm 2017 đối với Tòa án nhân dân huyện Bình Đại.

Mỏ Cày Bắc tổ chức họp tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Posted date: 27/06/2017| Writter: Phương Thảo
Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức họp thảo luận tại tổ đại biểu HĐND huyện để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 05 (tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2017).

Thạnh Phú: Ngày 29 tháng 6 năm 2017 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5 – Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI

Posted date: 27/06/2017| Writter: Quốc Vinh
Căn cứ Điều 80 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19tháng 6 năm 2015, ngày 29 và 30 tháng 6 tới đây, HĐND huyện Thạnh Phú khóa XI sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017), nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Posted date: 27/06/2017| Writter: Chánh Văn Phòng HĐND

Bình Đại tổ chức họp Tổ Đại biểu thảo luận nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND huyện

Posted date: 26/06/2017| Writter: Thiện
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại tổ chức họp Tổ Đại biểu để thảo luận nội dung chương trình kỳ họp 04 (kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2017) của Hội đồng nhân dân huyện.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 6 năm 2017

Posted date: 26/06/2017| Writter: Nguyễn Thanh Khoa
Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp số 2 Văn phòng HĐND và UBND huyện, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 6. Tham dự cuộc họp còn có: Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ghi nhận qua giám sát tình hình phát triển sản xuất tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú

Posted date: 26/06/2017| Writter: Lê Trung
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú do bà Trần Thị Mai, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn đã tổ chức giám sát UBND xã Thạnh Phong về tình hình thực hiện phát triển sản xuất năm 2017.