News

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2019

Posted date: 23/01/2019| Writter: Trần Thị Nhựt

Ba Tri: Triển khai xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019

Posted date: 22/01/2019| Writter: Long Hà

Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã tiếp xúc cử tri xã Tân Phú, huyện Châu Thành sau kỳ họp cuối năm 2018

Posted date: 22/01/2019| Writter: Huy Đức

Mỏ Cày Nam: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 8

Posted date: 22/01/2019| Writter: Kim Gọn

Lịch làm việc tuần 04 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

Posted date: 22/01/2019| Writter: Chánh văn phòng

Thực hiện toàn diện các giải pháp để hỗ trợ xã Hưng Phong phát triển kinh tế - xã hội

Posted date: 21/01/2019| Writter: Minh Triết

Bình Đại họp thống nhất nội dung, đối tượng giám sát năm 2019

Posted date: 18/01/2019| Writter: Thiện

Thường trực HĐND tỉnh: Nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng pháp luật, khả thi

Posted date: 17/01/2019| Writter: Minh Triết

Huyện Giồng Trôm: Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9

Posted date: 16/01/2019| Writter: Thanh Khoa

Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Posted date: 16/01/2019| Writter: Trần Nhựt