News

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội xã ĐịnhThủy

Posted date: 20/09/2018| Writter: Kim Gọn

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bình Đại giám sát xã Thới Lai và xã Thạnh Phước

Posted date: 20/09/2018| Writter: Thiện

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phối hợp trong tiếp xúc cử tri

Posted date: 20/09/2018| Writter: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm về công tác thi hành án dân sự năm 2018

Posted date: 20/09/2018| Writter: Kim Sum

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

Posted date: 18/09/2018| Writter: Chánh văn phòng

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)

Posted date: 18/09/2018| Writter: Huy Đức

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND tại UBND xã Tiên Thủy và UBND huyện Châu Thành.

Posted date: 17/09/2018| Writter: Vĩnh Hạ

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre về công tác thi hành án dân sự năm 2018

Posted date: 17/09/2018| Writter: Kim Sum

Thạnh Phú, Thường trực HĐND huyện họp phiên định kỳ tháng 9 năm 2018

Posted date: 17/09/2018| Writter: Lê Trung

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý III năm 2018

Posted date: 17/09/2018| Writter: Thanh Khoa