News

Mỏ Cày Nam: Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề

Posted date: 17/08/2017| Writter: Kim Gọn

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chợ Lách tổ chức Đoàn giám sát kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với UBND xã Vĩnh Hòa

Posted date: 15/08/2017| Writter: Ngọc Như
Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Đoàn giám sát đối với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa về kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới.

Lịch làm việc tuần 33 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Posted date: 15/08/2017| Writter: Chánh Văn phòng HĐND

Các địa phương cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, gắn với tổ chức đại diện của hộ nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Posted date: 14/08/2017| Writter: Mộng Ni
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, từ ngày 01-08 tháng 8 năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Chợ Lách và Châu Thành về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 khóa XI

Posted date: 14/08/2017| Writter: Huy Đức
Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Chợ Lách giám sát đối với UBND xã Vĩnh Bình

Posted date: 11/08/2017| Writter: Ngọc Như
Thực hiện kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện đối với UBND xã Vĩnh Bình về tình hình nợ công và phương án trả nợ.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - Nhiệm kỳ 2016-2021.

Posted date: 11/08/2017| Writter: Chánh Văn phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 32 của Thường trực, các Ban và và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Posted date: 08/08/2017| Writter: Chánh Văn Phòng HĐND

Mỏ Cày Nam: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp

Posted date: 07/08/2017| Writter: Kim Gọn
Trong 02 ngày 01,02 tháng 8 năm 2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc với hơn 400 cử tri của 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam tại 04 điểm.

Thông báo Chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 07/08/2017| Writter: Chánh Văn Phòng HĐND