News

Nhìn lại 10 năm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Posted date: 25/09/2017| Writter: Nguyễn Lâm
Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 được HĐND tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 12 năm 2007.

Nên đề ra lộ trình mới cho công tác quy hoạch phát triển du lịch Bến Tre

Posted date: 25/09/2017| Writter: Nguyễn Lâm
Ngày 14 tháng 12 năm 2007, HĐND tỉnh Bến Tre, khóa VII đã thông qua Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát hoạt động của Thanh tra huyện và UBND xã An Phước

Posted date: 22/09/2017| Writter: Huy Đức
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, giám sát thanh tra huyện và Ủy ban nhân dân xã An Phước thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017.

Ban Pháp chế HĐND huyện Giồng Trôm sơ kết 9 tháng đầu năm 2017

Posted date: 22/09/2017| Writter: Thanh Khoa
Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tổ chức họp sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và đề ra chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017.

HĐND huyện Chợ Lách giám sát Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững

Posted date: 22/09/2017| Writter: Ngọc Như
Thực hiện kế hoạch số 227/KH-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đối với phòng Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững.

Thường trực HĐND huyện Giồng Trôm giám sát UBND xã Thạnh Phú Đông

Posted date: 21/09/2017| Writter: Thanh Khoa
Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú Đông, do ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Giồng Trôm họp thông qua dự thảo các báo thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 05 HĐND huyện ( Kỳ họp bất thường )

Posted date: 21/09/2017| Writter: Thanh Khoa
Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức cuộc họp để thảo luận 02 báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân huyện- khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp bất thường). Tham dự cuộc họp có: Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. Chủ trì ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Posted date: 20/09/2017| Writter: Chánh Văn phòng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết năm 2017

Posted date: 18/09/2017| Writter: Huy Đức
Ngày 14 tháng 9 năm 2017 Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Đoàn giám sát của HĐND huyện Chợ Lách giám sát đối với UBND Thị trấn

Posted date: 18/09/2017| Writter: Ngọc Như
Thực hiện kế hoạch số 227/KH-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đối với Uỷ ban nhân dân thị trấn Chợ Lách về thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững.