News

Tổ đại biểu số II Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Posted date: 15/10/2019| Writter: Huy Đức

Thạnh Phú – Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND huyện

Posted date: 15/10/2019| Writter: Lê Trung

Thông báo Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Posted date: 15/10/2019| Writter: Văn phòng HĐND tỉnh

Mỏ Cày Bắc: Thường trực HĐND huyện giám sát Ban chỉ đạo TTMTQG &ĐSVH xã Tân Thành Bình

Posted date: 15/10/2019| Writter: Phương Thảo

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam giám sát công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn xã An Thới và Thành Thới A

Posted date: 14/10/2019| Writter: Kim Gọn

Mỏ Cày Bắc: Thường trực HĐND giám sát Ban chỉ đạo CTTMTQG &ĐSVH xã Tân Phú Tây.

Posted date: 14/10/2019| Writter: Phương Thảo

Lịch làm việc tuần 42 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 22/10/2019)

Posted date: 14/10/2019| Writter: Chánh Văn phòng

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát VKSND huyện Ba Tri về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019

Posted date: 14/10/2019| Writter: Kim Sum

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đã được sửa đổi, bổ sung

Posted date: 10/10/2019| Writter: Kim Sum

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)

Posted date: 10/10/2019| Writter: Chánh văn phòng