News

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Posted date: 19/03/2019| Writter: Minh Triết

Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát quy trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Posted date: 19/03/2019| Writter: Vĩnh Hạ

Lịch làm việc tuần 11 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)

Posted date: 19/03/2019| Writter: Chánh văn phòng

Huyện Mỏ Cày Nam: Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Posted date: 18/03/2019| Writter: Kim Gọn

Hội đồng nhân dân xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại họp bất thường

Posted date: 18/03/2019| Writter: Thiện

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Bình Đại họp lệ kỳ quý I năm 2019

Posted date: 13/03/2019| Writter: Thiện

Lịch làm việc tuần 10 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)

Posted date: 12/03/2019| Writter: Chánh văn phòng

Hội đồng nhân dân xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường), Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Posted date: 06/03/2019| Writter: Nguyễn Thanh Khoa

Lịch làm việc tháng 3 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Posted date: 05/03/2019| Writter: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tuần 09 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)

Posted date: 05/03/2019| Writter: Chánh văn phòng