News

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Giồng Trôm

Posted date: 16/11/2018| Writter: Thanh Khoa

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại xã Hưng Khánh Trung A và xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

Posted date: 16/11/2018| Writter: Trần Thị Nhựt

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm

Posted date: 16/11/2018| Writter: Thanh Khoa

Giồng Trôm: Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Phong

Posted date: 15/11/2018| Writter: Hoàng Minh

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri thị trấn Giồng Trôm

Posted date: 15/11/2018| Writter: Minh Mừng

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã An Phước và xã An Hóa, huyện Châu Thành

Posted date: 15/11/2018| Writter: Mộng Ni

Kết quả giám sát Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Posted date: 15/11/2018| Writter: Kim Sum

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 9-HĐND tỉnh tại xã Bình Phú, thành phố Bến Tre

Posted date: 15/11/2018| Writter: Kim Sum

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về đất đai tại khu vực chợ Tiên Thủy xã Tiên Thủy huyện Châu Thành

Posted date: 15/11/2018| Writter: Vĩnh Hạ

Lịch làm việc tuần 46 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

Posted date: 14/11/2018| Writter: Chánh văn phòng