News

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 08 năm 2020 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Posted date: 18/02/2020| Writter: Phó Chánh Văn phòng

Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thăm cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre

Posted date: 18/02/2020| Writter: Mỹ Phương

Giồng Trôm: Kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016- 2021.

Posted date: 12/02/2020| Writter: Hoàng Minh

Bình Đại họp thống nhất nội dung, đối tượng giám sát của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện năm 2020

Posted date: 12/02/2020| Writter: Thiện

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 07 năm 2020 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Posted date: 11/02/2020| Writter: Phó Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Posted date: 07/02/2020| Writter: Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 06 năm 2020 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Posted date: 04/02/2020| Writter: Phó Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 03 và tuần 04 năm 2020 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

Posted date: 21/01/2020| Writter: Phó Chánh Văn phòng

Ba Tri: Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện

Posted date: 17/01/2020| Writter: Long Hà

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 khóa XI

Posted date: 17/01/2020| Writter: Huy Đức