News

Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 28/5/2018)

Posted date: 22/05/2018| Writter: Chánh văn phòng

Tỉnh cần ban hành quy chế phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Posted date: 21/05/2018| Writter: Mộng Ni
Thực hiện Kế hoạch của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4 năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm và có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác dạy nghề tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Posted date: 16/05/2018| Writter: Ái Thi

Đoàn giám sát của HĐND huyện Bình Đại giám sát thị trấn Bình Đại

Posted date: 16/05/2018| Writter: Thiện

Cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển

Posted date: 15/05/2018| Writter: Lê Trung

HĐND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2018

Posted date: 15/05/2018| Writter: Lê Thắng

Phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018.

Posted date: 15/05/2018| Writter: Ban biên tập

Thông báo Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 15/05/2018| Writter: Chánh văn phòng

TB lịch làm việc tuần 20 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Posted date: 14/05/2018| Writter: Chánh văn phòng
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 khóa XI tại xã Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm

Posted date: 14/05/2018| Writter: Hiếu Ân
Chiều ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại văn phòng ấp Cái Tắc, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI tại xã Mỹ Thạnh. Ông Huỳnh Văn Thương – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng ban ngành huyện, xã và 59 cử tri đại diện 3 ấp: ấp Bến Đò, ấp Cái Chốt và ấp Cái Tắc tham dự