THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI

Một số kỹ năng thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 05/04/2018| Tác giả: Minh Triết
Chất vấn là một trong những quyền quan trọng của Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đã được qui định tại Khoản 2, Điều 115 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Các tin khác...

Liên kiết website Liên kiết website

Trang tin bầu cử ĐBQH khóa XIII
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre
Công báo tỉnh Bến Tre
Báo Đồng Khởi - Bến Tre
Báo điện tử Đại biểu nhân dân